Het wachtwoord moet ten minste één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één speciaal teken bevatten (bijvoorbeeld: @ # . % _ : ; , enz.). De lengte moet minstens 8 tekens bedragen.